Անի Քոչարյան

Անի Քոչարյան

July 2, 2010 00:00

Բերձորի Վահան Թեքեյանի անվան թիվ 1   Հինգերորդ

Ք.Երևան. Ավան վարչական շրջան 44 շենք 51 բնակարան

December 26, 2020 11:04

24
Բարև սիրելի ձմեռ պապիկես Անին եմ....տեղափոլվել եմ Արցախի Բերձոր քաղաքից...խնդրում եմ ինձ այս տարի բեր հեծանիվ.որպեսզի երբ վերադռնամ.մեր մեեեծ բակում քշեմ....ես հավատումեմ.որշուտով գնալու եմ իմ Բերձոր
Երեխան նկար չի բեռնել: