Էմմա Բաբայան

Էմմա Բաբայան

April 28, 2013 00:00

Բռնակոթի Սամսոն Մկրտչյանի անվան միջնակարգ դպրոց   Երկրորդ

Քաղաք Սիսիան՝ գյուղ Բռնակոթ, Օհանջանյան փողոց 17տո

December 17, 2020 17:43

46
Բարև ձմեռ պապիկ։ Հուսով եմ լավես։ Ես միշտ սպասում եմ Նոր տարվան, որ դու ինձ նվերներ բերես։ Ես շատ եմ ուզում, որ դու ինձ բերես կամ հեռախոս, կամ հեծանիվ։ Եթե երկուսը չես կարող գոնե մեկը։ Նախապես շնորհկալություն։
Երեխան նկար չի բեռնել: